Η στήλη θεωρεί χρήσιμο να ενημερωθεί ο δήμαρχος ότι ο ρόλος των φρεατίων δεν είναι η αποτροπή της διαρροής των υδάτων προς τα δίκτυα ομβρίων. Στην παρούσα φάση, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες του «ρεπόρτερ της γειτονιάς», ερμητικά σφραγισμένα φρεάτια με λάσπες, νερά, κλαδιά, φύλλα και κάθε είδους μικροαντικείμενα από τους δρόμους, υπερχειλίζουν σε κάθε μικρή ή μεγάλη βροχόπτωση.

Δυσάρεστες οσμές, υπερχειλίσεις και πλημμύρες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ξεκινώντας … από τα αυτονόητα. Πριν λοιπόν τα μεγάλα και αναγκαία έργα ας φροντίσουμε τα εύκολα στις γειτονιές μας κύριε δήμαρχε. Καθαρίστε τα φρεάτια και όχι μόνο έξω από τις συγκεντρώσεις απολογισμού δεκαετίας, ως είθισται!!!